Bản quyền 1

Các bài viết của Nemsport.com được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại Nemsport.com nếu bạn có dự định phát hành tại website khác.

Quy định chia sẻ bài viết

  1. Nemsport.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Nemsport.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  3. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ Nemsport.com .

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

  • Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của blog như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại Nemsport.com .

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng Nemsport.com .

Thân ái.